Tải về
Vị trí hiện tại : Cakhia tv > kho dữ liệu > New England Revolution Nhóm

New England Revolution

2023 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
Mỹ MLS
USA Cup
INT CF

Bảng xếp hạng

Mỹ MLS Mỹ MLS
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
16
7
6
3
25/20
27
Chủ
7
4
3
0
15/6
15
khách
9
3
3
3
10/14
12

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
4
3
57.14%
42.86%
Thua Thua thắng thắng Thua thắng
khách
9
6
3
66.67%
33.33%
thắng thắng Thua Thua thắng thắng
Trên
7
4
3
57.14%
42.86%
Thua Thua thắng thắng Thua thắng
Dưới
9
6
3
66.67%
33.33%
thắng thắng Thua Thua thắng thắng
Tổng
16
0
0
0.00%
0.00%
thắng thắng Thua Thua Thua thắng

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
3
3
42.86%
42.86%
Tài Xỉu Tài Tài Xỉu Xỉu
khách
9
5
4
55.56%
44.44%
Xỉu Tài Tài Tài Xỉu Xỉu
Tổng
16
0
0
0.00%
0.00%
Xỉu Tài Tài Tài Tài Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
7
1
2
2
1
0
1
0
khách
9
1
2
3
1
0
1
0
Tổng
16
2
4
5
2
0
2
0

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
3
4
42.86%
57.14%
Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ
khách
9
4
5
44.44%
55.56%
Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn
Tổng
16
7
9
43.75%
56.25%
Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
7
2
1
0
0
2
0
2
khách
9
1
1
1
1
2
1
2
Tổng
16
3
2
1
1
4
1
4

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
3
3
0
0
3
1
0
0
0
1
1
1
0
2
1
1
0
2
4
4
1
0
5
2
1
0
2
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy